Sillamäe linna tänavalgustuse taristu rekonstrueerimine

 

 

 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt toetatava projekti esitlemine:

 

Projekti nimi:       Sillamäe linna tänavalgustuse taristu rekonstrueerimine

 

Projekti number:                              2014-2020.6.03.19-0164

 

Projekti taotluse rahuldamise otsus:   12.03.2020 nr 1-25/434

 

Projekti eeldatav ajakava:                 01.04.2020 – 31.07.2022

 

Projekti kogumaksumus koos käibemaksuga on 2 001 001,98 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 1 997 428,61 eurot. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt toetatav summa on 1 463 297,17 eurot ehk 74% abikõlblike kulude maksumusest. Sillamäe Linnavalitsuse (toetuse saaja) kulud koosnevad mitteabikõlblikust summast 23 573,37 eurot ja abikõlblikust omafinantseeringust 514 131,44 eurot.

Projekti eesmärgiks on Sillamäe linna tänavavalgustussüsteemi uuendamine, muutes seda energiasäästlikumaks. Projekti raames rekonstrueeritakse Sillamäe tänavavalgustuse taristust 846 valgustuspunkti, mis võimaldab vähendada energia tarbimist nendes valgustuspunktides kuni 66%. Projekti väljundiks on renoveeritud ja keskkonnasõbralik tänavavalgustussüsteem, tänu efektiivsema LED valgustustehnoloogia kasutamisele ja uutele juhtimissüsteemide rakendamisele. Sillamäe linnaelanikele tagatakse ohutumad liikumisvõimalused tänu paremini valgustatud linnaruumile ning ohtlike valguspostide likvideerimisele.

 

Projekti elluviimiseks läbiviidavad hanked:

  1. Sillamäe tänavavalgustuse projekteerimine (2020)
  2. Sillamäe tänavavalgustuse ehitusprojekti ekspertiis (2020))
  3. Sillamäe tänavavalgustuse rekonstrueerimine (2021)
  4. Sillamäe tänavavalgustuse omanikujärelvalve teenus (2021)