Linna põhimäärus

Sillamäe linna põhimääruse eesmärk Sillamäe linna põhimääruses sätestatakse Sillamäe Linnavolikogu ja Sillamäe Linnavalitsuse, nende komisjonide ning linna ametiasutuste moodustamise kord, õigused, kohustused ja töökord; linna arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustamise kord; linna eelarve koostamise, avalikustamise ja täitmise kord; koormise täitmise kord; linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord; omavalitsusteenistuse ja välissuhtlemise korraldamine.

Sillamäe linna põhimäärus