Laagrid

 

LINNALAAGRI AJAKAVA

Sillamäe Spordiklubi Kalev 2021 (laagri ajakava)

Õpilasmaleva ajakava

Sillamäe linnalaager toimub 14.-29. juunil 2021.a (v.a puhkepäevad ja riigipühad).

Laagrikoha maksumus on:

60 eurot lapsele, kes on Sillamäe linna elanik;

110 eurot lapsele, kes on teise kohaliku omavalitsuse elanik.

Laagrisse registreerimiseks tuleb esitada taotlus laagrijuhile Nikolai Toštševile hiljemalt 7.06.2021. a.

Taotluse saab esitada kas elektrooniliselt või paberkandjal.

Paberkandjal on taotluse vorm saadav Sillamäe Spordikompleksi valvelauas (Kesk 30).

Elektrooniline taotluse vorm on siin ja see tuleb digiallkirjastatuna saata e-postile dina@dina.ee.

Lisainfo:

Nikoali Toštšev (laagrijuht) 5562 6888, dina@dina.ee

Laagrikoha eest tasumine

Saaja: Sillamäe Linnavalitsus

Saaja konto: EE261010220024956010

Selgitus: Linnalaager, klubi nimi, lapse perekonnanimi, lapse eesnimi

              Näide: Linnalaager, JK DINA, Ivanov Ivan