05/06/21

Sillamäe Viru puiestee asub linna 1970.–1980. aastatel ehitatud mikrorajoonis ehk nn punaste majadega linnaosas. Omal ajal terviklikuna välja ehitatud ja pea muutumatuna säilinud ruumilõik kannab tolle ajastu hõngu ja iseloomu. Ruum on range, lähtub geomeetrilistest vormidest, on selgelt postmodernistliku vormikeelega. Sellisena on see üks omapärasemaid ja tollele ajastule iseloomulikumaid puiesteid Eestis. Sillamäe on tuntud stalinistliku ruumi musternäidisena, sellisena tahetakse linna vanem osa muinsuskaitse alla võtta. Selle kõrval ei tohi tähelepanuta jätta, et ka stalinismile järgnevad ajastud on Sillamäel suurepäraselt välja joonistunud. Üks selle ajastu näide on ka Viru puiestee.

Projekti eesmärgiks on uuendada Viru puiestee kõnnitee, luua jalgrattaga liiklemise ohutu lahendus ja soodustada inimeste vaba aja veetmist puiesteel.

Viru pst väljaehitamine on jagatud mitmeks etapiks.

Eskiis

 

Author: OLGA ESKOR