Teed ja tänavad

Teede hooldus ja heakorrastus

Heakorraspetsialist

Larissa Lutsep
Tel. 39 25 738
lutsep@sillamae.ee
 

 

Tänavate valgustus

Alates 1.01.2016 Sillamäe tänavalgustust hooldab ja teenindab

A.V.R. Elekter OÜ

Riketest võib teatada:
põhinumber   +372  5858 0700
reservnumber  +372  512 7371