Sõtke tänava elamud

Endine tööliste elumajade grupp Sõtke tänaval omab eelkõige ajaloolist tähtsust kui linna rajamisaegne, 40. aastate lõpus ehitatud esimene töölisasula. Tänav paikneb astangul kahe veekogu – merelahe ja Sõtke jõe - vahel. Tänavaruum on tervikliku kompositsiooniga. Kahekordsed madala kelpkatusega krohvitud ja stukkdekooriga kaunistatud elamud paiknevad kindla rütmiga kahel pool sirget tänavat. Hooned on klassitsistlikus stiilis, merepoolsel küljel on need stukkdekooriga kaunistatud, jõe pool lihtsakoelisemad. Mahuliselt täiendab vaatepilti rohke kõrghaljastus. Hoonestus eristub sama ajastu Kesk-tänava analoogidest eeskätt väiksemate mahtude ja vähema dekoori poolest ning loob sooja ja meeldiva atmosfääri.