05/06/21

Peamine arhitektuurne eesmärk on luua linnaehituslikult  ja arhitektuurselt kõrgetasemeline Sillamäe väärtuslikku linnaruumiga arvestav ühtne hoovialaga koolikompleks. Lisaks hoone arhitektuurile ja hooviala maastikuarhitektuursele terviklikkusele on olulisel kohal kooli funktsionaalsus, ligipääsud ja ühendused, siseruumi ja väliruumi dialoog ja koolis sotsiaalset suhtlemist ärgitav avatud keskkond. 

Projekt

Teedeehituslik osa

Plaanilahendus

Vertikaalplaneering

Author: OLGA ESKOR