Sillamäe Linna Valimiskomisjon

Sillamäe Linna Valimiskomisjon asub Sillamäe Linnavalitsuses (Kesk 27, 40231 Sillamäe), sidevahendite numbrid: telefonid 3925703, 3925700, 3925721, faks 3925701, e-post: linnavalitsus@sillamae.ee.