Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus (nr 1  05. juuli 2019.a)

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll (nr 1  05. juuli 2019.a)

 

Sillamäe linna valimiskomisjon annab teada, et 26. mail toimuvad Euroopa Parlamendi valimised.

Valimiste läbiviimiseks on loodud üks valimisjaoskond aadressil Viru pst 26 (Sillamäe Gümnaasium).

Eelhääletamine valimisjaoskonnas toimub 20.-22. mail kell 12.00- 20.00.

Hääletamine valimisjaoskonnas toimub 26. mail kell 9.00-20.00.

Valimistel osalevad Eesti kodanikud. Valijal peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument.

Hääletamissedelite ülelugemine toimub Sillamäe Linnavalitsuse hoones 27. mail 2019 kell 10.00.

 

Sillamäe linna valimiskomisjon asub Sillamäe Linnavalitsuses, Kesk 27, 40231 Sillamäe.

Telefon: 3925703, 3925700, 3925721

Faks: 3925701

E-post: linnavalitsus@sillamae.ee