Sillamäe tööturu statistika

 
Käesolev statistika põhineb erinevate andmebaaside liitunud andmete põhjal.
 

Sillamäe linna töötu inimeste arv Novembri 2015.a seisuga

(Allikas: Töötukassa)
 

Peale majanduskriisi on ilmselge, et nii töötus, kui ka palgatase parenevad. 2015. aasta oli ebaühtlane ja töötuse määr ei olnud stabiilne. Parim kuu oli september, kus oli kõike vähem töötuid. Töötus oli maksimaalne aprillis.

 
 

Keskmine brutokuupalk 2004–2015 eurodes

(Allikas: Statistikaamet)

 

Täna saab järeldada, et Sillamäe keskmine brutokuutasu on võrdne maakonnaga. 2015. aasta jooksul tõusis Eesti keskmine palk ligikaudu 6,9% ja on oodata, et 2015 aasta keksmine palk saab kõrgem. Küll mõjub 2015. aastal toimunud koondamised Ida-Viru ettevõtetes (Nitrofert, VKG, Eesti Energia).