Sõtke jõe paisu (asukohaga Kesk tänav) raudbetooni ja metallkonstruktsioonide ehitusliku ekspertiis

OÜ IRMARI
töö nr 2015.004
TELLIJA: SILLAMÄE VEEVÄRK
OBJEKT: Sõtke jõe paisu (asukohaga Kesk tänav) raudbetooni ja metallkonstruktsioonide ehitusliku ekspertiis
 
Objekti ekspertiis ja tehniline aruanne: