Sillamäe Kultuurikeskus

Kultuurikeskus (varem S. M. Kirovi nimeline kultuurimaja) oli 1949. a. ehitatud kinoteatri projekti järgi. Kinoseanside demonstreerimine toimus seal kuni 1989. aastani. Kultuurimaja alustas oma tegevust 5. novembril 1949. aastal. Kultuurimaja asutaja ja omanik oli Põlevikiviõli tehas, juhtimist ja kontrolli selle tegevuse üle teostas tehase ametiühingu komitee. Peamised tegevusvaldkonnad tol ajal olid: koreograafia, koorid, teater ja puhkpillimuusika. Sillamäe Linnavolikogu 25.02.1994. a määrusega nimetati S.M. Kirovi nimeline kultuurimaja ümber Sillamäe Kultuurikeskuseks.

Sillamäe Kultuurikeskus on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus, mille põhitegevusalad on huvi- ja seltsitegevuse arendamine ja korraldamine; rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine; riiklike ja kohalike tähtpäevaürituste korraldamine; puhke- ja meelelahutusürituste ja -tegevuse organiseerimine; kultuurikeskuse hoone ja vahendite haldamine; koostöö korraldamine erinevate mittetulunduslike kultuuriühingute ja -seltsidega linna kultuurielu rikastamisel.
 

 

Sillamäe Kultuurikeskus

Aadress: Kesk tn 24, Sillamäe
Kassa/info: 6 875 043
Direktor: 6 879 894
Kantselei: 6 875 034
E-post: info@sillamaekultuur.ee

www.sillamaekultuur.ee


Sillamäe Kultuurikeskuse põhimäärus