KOV Valimised 2017

15. oktoobril toimuvad Eestis KOV Volikogude valimised. Sillamäel on moodustatud 3 valimisjaoskonda. Jaoskondade aadressid ja kontakttelefonid on allpool. 

Hääleõigus hõlmab endas hääletamis- ja kandideerimisõigust.

  • Eesti kodanik on hääleõiguslik kõigil valimistel, samuti rahvahääletusel.
  • Muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik on hääleõiguslik kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning Euroopa Parlamendi valimistel.
  • Eestis elav Euroopa Liitu mittekuuluva riigi kodanik või kodakondsuseta isik saab hääletada kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kuid ei saa volikokku kandideerida.

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

  • isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti kodaniku pass
  • diplomaatiline pass
  • meremehe teenistusraamat
  • juhiluba
  • pensionitunnistus

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus.

Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.  

 



Sillamäe linna Valimisjaoskonnad ja kontaktid:
Valimisjaoskond nr 1
Sillamäe Kultuurikeskus
Kesk tn 24, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
Eelhääletamise päevadel 09-11.10.2017 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 15.10.2017 kell 9.00-20.00
Kontakt
iskin@sillamae.ee
5887 8496, 3925720

Valimisjaoskond nr 2
Spordikompleks Kalev
Kesk tn 30, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
Eelhääletamise päevadel 09-11.10.2017 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 15.10.2017 kell 9.00-20.00
Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Korraldatakse ka hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.
Kontakt
kupts@sillamae.ee
5887 8498, 3925721

Valimisjaoskond nr 3
Sillamäe Gümnaasium
Viru pst 26, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
Eelhääletamise päevadel 09-11.10.2017 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 15.10.2017 kell 9.00-20.00
Kontakt
stepanov@sillamae.ee
5887 8502, 3925704

Valismiste info ja kandidaatidega saab tutvuda ametlikul valimiste lehel: www.valimised.ee

Sillamäe linna Valimiskomisjoni info

 

Sillamäe linna valimiskomisjon annab teada, et 05. märtsil toimuvad Riigikogu valimised.

Valimiste läbiviimiseks on loodud üks valimisjaoskond aadressil Kesk tn 24 (Sillamäe Kultuurikeskus).

Eelhääletamine valimisjaoskonnas toimub 27.02.-04.03.2023 kell 12.00- 20.00.

Hääletamine valimisjaoskonnas toimub 05. märtsil kell 9.00-20.00.

Valimistel osalevad Eesti kodanikud. Valijal peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument.

Hääletamissedelite ülelugemine toimub Sillamäe Linnavalitsuse hoones 06. märtsil 2023 kell 10.00.

 

Sillamäe linna valimiskomisjon asub Sillamäe Linnavalitsuses, Kesk 27, 40231 Sillamäe.

Telefon: 3925703, 3925700, 3925721

E-post: linnavalitsus@sillamae.ee