Huvikoolid

Sillamäe muusikakool asutati 1952.aastal. Muusikakoolil on säilinud oma paremad traditsioonid laulupidudest osavõtt, regionaalsetel ja riiklikeel konkurssidel ja festivalidel osalemine, jazzfestivali, vanade kontaktide säilimine ja uute otsimine teiste muusikakoolidega ja professionaalsete muusikutega, pedagoogide meisterlikkuse täiustamine ( meistriklasside korraldamine ja nendest osavõtt). Alates 1998 aastast Sillamäe Muusikakool on Eesti Muusikakoolide Liidu liige.

Muusikakoolis on kuus osakonda: klaveriosakond; rahvapilliosakond; puhkpilliosakond; keelpilliosakond; pop-jazz osakond; vabahariduse osakond (täiskasvanute ja muud õppekavavälised õpperühmad, samuti muusikastuudiod ja -ringid).

Muusikakoolis  on erinevad loomingukollektiivid: 1 klassi koor, 2-3 klasside koor ja Lastekoor  Mihhail Gorjušini juhtimisel (4-7 klassid), Laulupidude pidev osaleja, süntesaatorianasambel „Andante", instrumentaalansamblid „Lõbusad poisid" ja „Merekarbid", jazzansambel „Meloodia" ja pop-jazzmuusikaosakonna ansamblid.

 

Huvialakoolina tegutseb Huvi- ja Noortekeskus Ulei, mis võimaldab linna lastel ja noorukitel avastada loomingulisi võimeid ning neid plaanipäraselt arendada.

 

Sillamäe Muusikakool  

Aadress V. Majakovski tn 7

Tel: +372 397 4539

E-post: sillamae.muusikakool@gmail.com
www.sillamaemk.ee

 

 

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei

Aadress V. Majakovski tn 7

Tel: +372 392 6153, +372 5696 2881

E-post: info@ulei.ee
www.ulei.ee