Paima ettevõtja konkurss oli esimest korda korraldatud 2012. aastal ja sai linna traditsiooniliseks ürituseks.

Üritust avas Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg, kes tutvustas ettevõtjaid Sillamäe linna olukorrast, eelarvest, tulevastest projektidest ja koostöövõimalustest. Seejärel, kultuuri peaspetsialist Nadežda Skatško tutvustas Sillamäe 60 linnajuubeli kava ja üritusi.

Sillamäe Töötukassa büroo juh Inga Pilder rääkis tööturuolukorrast Ida-Virus ja Sillamäel.

Ettevõtete juhid said tutvustada oma ettevõte tegevust, tööd ning rääkisid käesoleva aasta arenguplaanidest.

Kohtumise lõput tunnustas linnavolikogu esimees Jelena Koršunova ja linnapea Tõnis Kalberg edukamaid ettevõtjaid järgmiste auhindadega:

SILLAMÄE PARIM ETTEVÕTJA 2016 - AS Silsteve

SILLAMÄE PARIM VÄIKEETTEVÕTJA 2016 - Micro Electronics Trade OÜ

SILLAMÄE PARIM PALGAMAKSJA – AS Sillamäe Sadam

SUURIM INVESTEERIJA 2016 - AS Sillamäe Sadam

TÖÖKOHTADE LOOJA 2016 – Leikraft OÜ

PARIM TÖÖANDJA LINNA ELANIKELE - Enefit Kaevandused AS

TÖÖTAJASÕBRALIKUM ETTEVÕTE- NPM SILMET AS

KIIRESTI ARENEV KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE - Westaqua-Invest OÜ

LINNA HEA KOOSTÖÖPARTNER - Eurochem Terminal Sillamäe AS

ETTEVÕTLIKU NOORE HEA EESKUJU – meeskond VOITOR TEAM

HEA ALGATUS 2016 – Anna-Olga Luga