Selgitame välja linnarahva arvamuse

Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku ühendada kolm omavalitsust: Sillamäe, Vaivara ja Narva-Jõesuu üheks omavalitsusüksuseks nimetusega Vaivara vald, kuhu kuuluksid Kohtla-Järve linnaosad Viivikonna ja Sirgala.

Seoses sellega viib linnavalitsus läbi küsitluse linnarahva arvamuse väljaselgitamiseks.

Küsitluslehele kantakse küsimus:

Kas Te toetate Vaivara valla, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linna, samuti Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala) ühinemist uueks omavalitsusüksuseks nimetusega Vaivara vald?"

vastusevariantidega «jah» (see tähendab toetan ühinemist) ja «ei»(see tähendab olen ühinemise vastu).

Palun kaasa võtta isikut tõendav dokument

 

Spordikompleksi Kalev (aadress Kesk 30 Sillamäe) küsitluspunkt on avatud:

23. aprillil 2017.aasta - 10.00 kuni 18.00

24. aprillil 2017. aasta - 12.00 kuni 20.00.

 

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal.

 

Oma arvamust saab avaldada internetis 23. aprillil 2017 kella 00.01 kuni 20.00. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga valimissüsteemi veebikeskkonnas. Kui küsitletav on oma arvamust avaldanud elektrooniliselt ning käinud ka küsitluspunktis, siis arvesse läheb küsitluspunktis antud arvamus, elektrooniline vastus tühistatakse. 

E-hääletuse link: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14391