Sillamäe ettevõtluse aruandlusstatistika

2015. aastal on Sillamäe linnas kokku registreeritud  570 äriühingut ja 241 FIE-d.

Mõned ettevõtjad ei ole kindlasti aruannet esitanud, kuid üldpilt on selge.

 

Firmad on jaotatud registreeritud töötajate arvu järgi. Kokku on kaks kategooriat:

-          ettevõtted töötajate arvuga 0-9 töötajat (väikeettevõtlus)

-          rohkem kui 10 töötajatega ettevõtted

Samuti aruannetes ei ole kajastatud FIE-d ja muud mittetulundusühingud ja sihtasutused, sest nende majandustegevuse aruandlus ei ole äriregistris kajastatav.

 

Sillamäe ettevõtjate aastakäive, EUR

(Allikas: Registrite- ja Infosüsteemide Keskus)
 
 

Ettevõtete aruandlusstatistika põhineb esitatud Majandusaasta aruannete põhjal. Käesolev statistika põhineb 2014. aasta majandustegevuse aruannetel 1. detsembri 2015.a seisuga. Käesolev statistika on kooskõlas Eesti üldtendentsiga, et peale majanduskriisi hakkasid käive ja tulu kasvama. Hea on see, et juba kolm aastat meil on positiivne käive kasv ettevõtetes. Muutunud maailma poliitiline ja majanduslik olukord on mõjutanud ka Sillamäe ettevõtete käivet. Graafikus on kajastatud kõik Sillamäel registreeritud ettevõtted va kustutamisel ja likvideerimisel olevad ettevõtted ja FIE-d, kes ei edasta oma raamatupidamisandmeid äriregistrisse.

 

Sillamäe ettevõtjate kasum, EUR

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
 
Väikeettevõtluse aruandlusstatistika on allpool. 
Väikeseks ettevõtteks on firma, mille töötajate arv on 0-9.
 

Sillamäe väikeettevõtluse käive, EUR

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
 
 
 

Sillamäe väikeettevõtluse kasum, EUR

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
 
 

Ettevõtjate struktuur töötajate arvu järgi

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
 

Äriregistris kajastatavatest äriühingutest on 2014. majandusaasta aruanne esitatud 419 äriühingut.

Ei ole kajastatud FIE-d ja MTÜ-d

2014. aastal jagunesid ettevõtjad töötajate arvu põhjal alljärgnevalt:

-          0-9 töötajaga ettevõtjaid on 374.

-          10-49 töötajaga ettevõtjaid on 32.

-          50- ja enam töötajaga ettevõtjaid on 13

 
 

Töötajate jagunemine ettevõtjate suuruse järgi

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
 

2014. aasta majandusaasta aruannete järgi töötas Sillamäe äriettevõtetes 2794 töötajat.

Väikeettevõtluses ehk 0-9 töötajaga ettevõtetes töötas 502 inimest.

Keskmise suurusega ettevõttes ehk 10-49 töötajaga oli 613 töötajat.

Suurettevõtetes ehk 50 ja rohkem töötajaga ettevõttes töötas 1679 inimest.

Kokkuvõtteks Sillamäe on tööstuslinn, kus 60% töökohtadest kuulub suurettevõtetele, 22% kuulub keskmistele ettevõttele ning ainult 18%  on väike- ja mikroettevõtjad.