Eelinfo 8.06 - 14.06

Kellaaeg

Üritus, koosolek, kohtumine

Ametnik

Koht

Esmaspäev, 8. juuni

09.00

Haridusvaldkonna infotund

 • Juhtkond
 • Haridus- ja kultuuriosakond
 • Linna haridusasutused

Volikogu saal

09.00

Linnalaagri avamine

 • Haridus- ja kultuuriosakond

SK Kalev

10.00

Linnavalitsuse töökoosolek

 • Linnavalitsuse liikmed

Volikogu saal

10.00

Nõupidamine koolide ja lasteaedade juhtidega

 • R. Kutsar

 

15.00

LvK revisjonikomisjoni koosolek

 • Komisjoni liikmed

Volikogu saal

Teisipäev, 9. juuni

09.00

Kultuuri-,spordi-, noorsoo- ja hariduse valdkonna toetuste jaotamise komisjoni koosolek

 • Haridus- ja kultuuriosakond

Saadikute tuba

11.00

Maavanema järelevalve Pavlovi 1 detailplaneeringu üle

 • T. Kalberg

Jõhvi

15.00

SA Ida-Virumaa Kiirabi nõukogu koosolek

 • J. Koršunova

Jõhvi

Kolmapäev, 10. juuni

13.00

Saaremaa omavalitsuste linnasekretäridega kohtumine

 • T. Kalberg

 

13.00    LvK haridus- ja kultuurikomisjon
 • Komisjoni liikmed
Sillamäe muuseum

15.00

LvK sotsiaalkomisjoni koosolek

 • Komisjoni liikmed

Volikogu saal

Neljapäev, 11. juuni

8.30    Volikogu eestseisus    

10.00

Linnavalitsuse istung

 • LV liikmed

Volikogu saal

 

 

 

 

 

 

 

 

Reede, 12. juuni

09.00

Kultuuri- ja haridusasutuste töö analüüsi komisjoni koosolek

 • T. Kalberg
 • Komisjoni liikmed

 

11.00

IVOL-i üldkogu koosolekul

 • J. Koršunova
 • T. Kalberg

Iisaku

Laupäev, 13. juuni

 

 

 

 

Pühapäev, 14. juuni

 

Maavalitsuse poolt korraldatud kontaktreisil osalemine Rootsisse

 • A. Makarjev

Rootsi