« Tagasi

SILLAMÄE LINNAVALITSUS TOETAB LASTE SUVELAAGRITE JA NOORTEMALEVA TEGEVUST

Linnalaager toimub  Sillamäel sel suvel 27.07-07.08.2020.a (v.a puhkepäevad). Avatakse  kuni 12 laagrirühma, millest 3 rühma  on nn. vabalaagrirühmad ja 9 rühma on spordi suunitlusega. Linnalaagris korraldatakse lastele sportlikke tegevusi, erinevaid  vabaaja tegevusi, mänge, ekskursioone ning tagatud on hommiku- ja lõunasöögid. Toitlustamine toimub Sillamäe Gümnaasiumi sööklas. Laagri osalustasu  rahvastikuregistris Sillamäel elava lapse eest  on  kümne  laagripäeva eest  60 eurot,    Sillamäel mitteelava lapse eest on laagritasu 100 eurot.  Sillamäe linnalaagri juht on Nikolai Toštšev.

Registreeruda  palume  hiljemalt 13.07.2020. Täpsem info ja registreerimine linnalaagrisse: Vabalaagrirühmadesse registreerimist korraldab Sillamäe linnavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna peaspetsialist Olga Nirk, telefon: 3925734, e-post: olga.nirk@sillamae.ee. Spordilaagrisse registreerumiseks võib võtta ühendust lapse treeneriga või laagrijuht Nikolai Toštševiga, tel 556 26888, e-post: dina@dina.ee.

Lisaks linnalaagrile toimub augustikuus Sillamäel noortemaleva tegevus, mida korraldab Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored-ESN. Noortemalevasse oodatakse Sillamäelt  15 noort esimesse ja 15 noort teise vahetusse. Laagris osalevad noored peavad olema rahvastikuregistri andmetel  Sillamäe elanikud.  Noored osalevad Sillamäe linna heakorratöödel ja linnavalitsus toetab noortemaleva tegevust, eraldades selleks 4300 eurot, mis läheb töömalevas osalevatele noortele ( kokku 30-le noorele) palga maksmiseks. Töömalevas töötavad noored 4 tundi päevas, 10 päeva jooksul tehakse tööd kokku 40 tundi. Lisaks toimub noortemalevas palju huvitavaid tegevusi.

Noortemaleva kohta saab informatsiooni tel: 397 5705, e-post: mtuesn@gmail.com.

Sillamäe linn toetab linnalaagrit ligi 6000 euroga ja noortemaleva tegevust 4300 euroga.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.