Sillamäe Linnavalitsus kuulutab avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab avaliku konkursi

 keskkonnaspetsialisti ametikohale

ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks (kuni lapsehoolduspuhkuse lõpuni)

Tööülesanded:

 • Sillamäe linna keskkonnaalase tegevuse planeerimine;
 • Linna jäätmekava koostamise, läbivaatamise ja ellurakendamise korraldamine;
 • Jäätmekäitluse korraldamine ja jäätmekäitlusalase töö koordineerimine;
 • Keskkonnaalase tegevuse ja omavalitsusliku keskkonnajärelevalve teostamine;
 • Keskkonnaalase aruandluse pidamine;
 •  Keskkonnaalases seadusandluses ettenähtud juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt esitatud lubade taotluste läbivaatamine, analüüsimine ja arvamuse ettevalmistamine.

Täpsemalt saab keskkonnaspetsialisti ametijuhendiga tutvuda Sillamäe linna kodulehel: www.sillamae.ee

 

Nõuded kandidaadile:

 • asjaajamise aluste tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine;
 • õigusliku regulatsiooni tundmine haldusmenetluse, keskkonnakaitse ja keskkonnajärelevalve osas;
 • on erialane kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • esitlustehnika kasutamise oskus;
 • oskus lugeda ehituslikke projekte, geoloogilisi läbilõikeid, katastri-, geograafilisi ja temaatilisi kaarte;
 • väga heal tasemel eesti keele ja heal tasemel vene ja inglise keele oskust.

Palk:  800 eurot

 

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid palume saata hiljemalt 6. jaanuariks 2017.a. Sillamäe Linnavalitsuse aadressil: Kesk 27, 40231 Sillamäe, kinnises ümbrikus märgusõna all "Keskkonnaspetsialist" või e-postiga aadressile linnavalitsus@sillamae.ee