Linnavolikogu istung 19.12.2017 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub teisipäeval, 19.detsembril 2017 kl 16.00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu istungite saalis.
 
Päevakord ja materjalid lisatud manuses.
Linna 2018.aasta eelarve materjalid on linna kodulehel, link http://www.sillamae.ee/441

 

Sillamäe Linnavolikogu

Algus: 16.00 19.detsember 2017

 

1.     Sillamäe linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine, 1.lugemine

Lisad 1,2,3

Seletuskiri

Protokolliline otsus

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

2.     Riigihanke korraldamiseks loa andmine – lasteaedadele toiduainete ostmine

aselinnapea Eevi Paasmäe

3.     Projekti „Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis reorganiseerimine" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

Kaasettekandjad: aselinnapea Eevi Paasmäe, HKA Sügis direktor Svetlana Prokofjeva

4.     Sillamäe linna üldplaneeringu ülevaatamine

Lisa 1

Lisa 2

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja peaarhitekt-linnaplaneerija Vladimir Šurmin

5.     Projekti „I. Pavlovi ja Kesk tänavate ristmiku ümberehitamine" esitamine ja riigihangete korraldamiseks loa andmine

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

6.     Projekti „Lev Tolstoi tänava rekonstrueerimise II etapp" esitamine ja riigihangete korraldamiseks loa andmine

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

7.     Sillamäe Linnavolikogu 28. aprilli 2016. a määruse nr 57 „Korteriühistute asutamis- ja koolituskulude toetamise kord" muutmine

Seletuskiri

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

8.     Linnavara võõrandamise otsustamine

Lisa

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

9.     Projekti „Sillamäe Lasteaia Päikseke hoone energiatõhususe tõstmine" esitamine ja riigihangete korraldamiseks loa andmine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

10.  Aukodaniku nimetuse andmine

Ettepanek

Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov

  1. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja Eesti Linnade Liidu volikogusse

Ettekandja volikogu esimees Jelena Koršunova