« Tagasi

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub 26. novembril 2020 kell 16.00 Sillamäe Kultuurikeskuses

Päevakord:

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 

OÜ  VKG Elektrivõrgud

 • Veski tänav
 • Veski sisetee
 • Spordi tee L2
 • Sõtke tn 12
 • Kesk tn 30
 • Tallinna mnt 1

Telia Eesti AS

 • Tervise tee
 • Tervise tee L2

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine
 • Kesk ja Pavlovi tn ristmiku rekonstrueerimine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 1. Sillamäe Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määruse nr 66 „Sillamäe linna arengukava 2020-2024" muutmine

Lisa

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

 1. Sillamäe Linnavolikogu 26. veebruari 2013. a määruse nr 89 „Sillamäe linnaüldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vene

Seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli  Rants

 1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

 1. Linnavolikogu õiguskomisjoni aruanne

Ettekandja komisjoni esimees Dmitri Lett

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.