« Tagasi

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub 29. oktoobril 2020 kell 16.00 Sillamäe Kultuurikeskuses

Algus: 16.00

29.oktoober 2020

Toimumise koht Sillamäe Kultuurikeskus

Päevakord:

  1. Sillamäe linna 2020. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Lisad 1, 2, 3

Seletuskiri

Seletuskiri, vene

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

  1. Sillamäe linna arengukava 2020-2024

Seletuskiri

Lisa

Ettekandjad aselinnapea Aleksei Stepanov, aselinnapea Tatjana Ivanova

  1. Arvamus Sillamäe linnas asuva kalmistu ala kultuurimälestiseks tunnistamise kohta

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (OÜ  VKG Elektrivõrgud)

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Vene

  • auditeerimis- ja e- arvete haldusteenus

Aselinnapea Tatjana Ivanova

  1. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Vene

(Kultuurikeskuse parkla ehitus ja ehitustööde omanikujärelevalve)

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Vene

(Sillamäe Gümnaasiumis sööklaruumide rekonstrueerimine)

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine

Vene

(elanikkonnalt ohtlike jäätmete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumine

            2021. aastal)

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Narva-Jõesuu Linnavolikogule

Vene keeles

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.