« Tagasi

Reostusest teatamine

Sotsiaalmeedia postitustes on mõned elanikud soovinud teada, kuhu pöörduda, kui avastatakse reostus või prügistamine.

Ööpäevaringselt töötab Keskkonnainspektsiooni telefon 1313. Helistage sinna, kui märkate: keskkonnareostust või reostusohtu; ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust; jäätmete ebaseaduslikku ladestamist; massiliselt surnud loomi, linde või kalu; loomade julma kohtlemist; muud keskkonnaalast õigusrikkumist.

Keskkonnainspektsiooni elektronposti aadress on: 1313@112.ee.

Keskkonnaalastest rikkumistest saab teada anda ka linnavalitsuse keskkonnaspetsialistile: Alina Nevent, telefonid 39 25 731 ja 5697 3415, elektronposti aadress nevent@sillamae.ee. Vajadusel saab info edastada ka linnavalitsuse üldkontaktidel: telefon 3925 700, linnavalitsus@sillamae.ee.

Rakendus Anna teada edastab elanike pöördumise automaatselt linnavalitsusele. Rakendus võimaldab jälgida viimasel 20 päeval tehtud pöördumisi: punased on edastatud teated ja rohelised on lahendatud probleemid. Rakenduse saab alla laadida nii Google Playst kui Apple Store´ist, teateid saab saata ka läbi veebilehe http://www.anna-teada.ee. Selle rakenduse kaudu saab anda teada ka teistest heakorraprobleemidest, näiteks kui kuskil ei põle tänavavalgustus, kuskil on lahtine kaev vmt.

Leitud lõhkekehast tuleb teavitada Päästeametit telefonil 112.

Palume elanikel kindlasti prügistamisjuhtumitest ja reostusest teatada. Teatamine on vajalik, et vältida valeinfo levimist – 2 aastat tagasi hakkas sotsiaalmeedias levima info, et Sillamäe merevesi on reostunud ja hoiatati inimesi, et ujumine on ohtlik. Info kontrollimisel selgus, et tegemist on valeinfoga, reostust ja ohtu inimestele ei olnud. Teavitamine on oluline ka, et teostada järelevalvet, selle käigus leida võimalik rikkuja ja avastada rikkumine võimalikult vara, millega saab tihti ära hoida ka keskkonna suuremat saastumist.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.