« Tagasi

Taotlus erastamata korteriomandi eesõigusega ostmiseks

Korteriomandi ostmise eesõigus on üürilepingu alusel kasutatava eluruumi puhul eluruumi üürnikul või üürniku ja temaga koos elavate täiskasvanud perekonnaliikmete kokkuleppel ühel temaga koos elaval täisealisel perekonnaliikmel.

Korteriomandi ostmise eesõiguse kasutamisel on korteriomandi hinnaks 50% arvestuslikust turuhinnast.

Taotlus korteriomandi eesõigusega ostmiseks esitatakse Sillamäe Linnavalitsusele 2020. aasta 31. detsembriks. Taotluse saab esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna e-postile: linnavalitsus@sillamae.ee. Taotlusele tuleb lisada üürileping, vajadusel üürniku ja temaga koos elavate täisealiste perekonnaliikmete kokkulepe üürilepingu alusel kasutatava eluruumi ostmiseks ning järelmaksu taotlus, kui taotletakse järelmaksu.

Taotluse näidis

Kokkulepe üürilepingu alusel kasutatava eluruumi ostmiseks (näidis)

Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab Sillamäe Linnavalitsuse linnamajanduse osakond taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib Sillamäe Linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ei tohi olla lühem kui 15 kalendripäeva.

Erastamata jäetud ja üürilepinguga koormatud eluruumide nimekiri

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.