« Tagasi

SILLAMÄE LINNAVALITSUS OTSIB LINNAMAJANDUSE SPETSIALISTI

Tööülesanded

 1. Planeerib ja korraldab linna tänavate, teede ning treppide remonttöid;
 2. Korraldab linna tänavate ja teede märgistamistöid ning liiklusmärkide paigaldamist;
 3. Korraldab teeregistri andmete kogumise, töötlemise, väljastamise ja säilitamise.
 4. Korrigeerib linna liikluskorralduse skeemi (teede ja tänavate märgistamine ning liiklusmärkide paigaldamine);
 5. Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd vastavalt ühistranspordiseadusele.
 6. Korraldab hulkuvate loomade püüdmist vastavalt "Koerte ja kasside pidamise eeskirjale".
 7. Korraldab päästetööd  suplusaladel.
 8. Korraldab veekvaliteedi uurimist suplusaladel.
 9. Valmistab ette riigihanke alusdokumendid vastavalt riigihangete seadusele linna tänavate ja teede remonditööde ning linna ühistranspordi teenuste osutaja leidmiseks.
 10. Koostab ja vormistab konkursi võitjatega lepingute eelnõud.

Linnamajanduse spetsialisti ametijuhendiga saab tutvuda Sillamäe linna veebilehel: http://www.sillamae.ee/documents/1122926/1850905/Linnamajanduse+spetsialist2.doc/e12d1c11-425c-457d-8fbd-6b9ff8d24618

Nõuded kandidaadile:

 • asjaajamise aluste tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine;
 • õigusliku regulatsiooni tundmine tegevusala osas (ehitusseadustik, liiklusseadus, ühistranspordiseadus, riigihangete seadus ja muud);
 • erialane kõrgharidus (teedeehitus haridus ja soovitav majanduslik) ja vähemalt
  3-aastane töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • esitlustehnika kasutamise oskus;
 • eesti keele ja vene keele oskus heal tasemel.

Oma poolt pakume:

 • erialast täienkoolitust;
 • spordi- ja tervise edendamise toetust;
 • vajadusel kaugtöö võimalust.

Töökohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus (lisada palgasoov);
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid palume saata hiljemalt  5 juuniks 2020. a Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus@sillamae.ee märksõnaga "Linnamajanduse spetsialist"

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.