« Tagasi

SILLAMÄEL LÕPPESID AJALOOLISTE TREPPIDE RENOVEERIMISTÖÖD

Tööde käigus renoveeriti Sillamäe vanalinnas 50. aastatel rajatud Kajaka tänava trepid, mis asuvad linna neoklassitsistlikus stiilis ehitatud hoonestusalas. Trepid olid ehitatud samuti neoklassitsistlikus stiilis ja ette nähtud mugavaks liikumiseks mööda looduslikku nõlva pääsuks Kesk tänava kõnniteedelt Kalda tänava kõnniteedele ning samuti ka Kesk tänava majades asuvatesse kauplustesse sissepääsuks.

Tööd algasid treppide seisukorra ekspertiisist, mis tuvastas, et mitmed konstruktsioonid tuleb demonteerida ning täies mahus taastada. Projekteerimistingimused nägidki ette trepi taastamise, arvestades 1952. aasta projekti, sh trepipiirded ja nende toepostide peal paiknevad olemasolevate iluskulptuurid, sh puuduvate väikeelementide taastamine, aga ka algne värvilahendus. Projektiga lahendati ka rida muid küsimusi, sh sademevee kogumine, uus vundament, tehnovõrkude rekonstrueerimine, jalakäijate liikumine Kajaka tänava sõidutee kõrval, haljastus jm.

Renoveerimistööde maksumus oli 308 400 eurot ning töid finantseeriti täiel määral Sillamäe linna vahenditest. Treppide taastamine oli linna jaoks oluline, sest sellega taastati ajaloolise linnasüdame arhitektuurset ilmet ja arvestades järgmisel aastal valmivat rannapromenaadi loob Kesk tänavalt mere poole suunduv trepistik hea ühenduse rannaala kasutuselevõtuks.

Sillamäe linnavalitsus tänab koostööpartnereid Vekoolis OÜ, Estamet OÜ, Eastconsult OÜ ja Artes Terrae OÜ Kajaka tänava treppide rekonstrueerimise ja ajaloolise ilme taastamise eest.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.