« Tagasi

LINNAVOLIKOGU KOMISJONIDE OKTOOBRIKUU KOOSOLEKUTE KOKKUVÕTE

23. oktoobril toimus linnamajanduskomisjoni koosolek, kus kuulati aselinnapea Aleksei Stepanovi  ettekannet. Linnavalitsus teeb ettepaneku lubada korraldada riigihange Sillamäe linna territooriumi hooldamiseks ja puhastamiseks. Hankelepingu täitmise aeg: 1. märtsist 2020. a kuni 28. veebruarini 2023. a. Komisjon soovitas linnavalitsusel vähendada linna territooriumi hooldamiseks ja puhastamiseks korraldatava riigihanke eeldatavat maksumust ning iga-aastane suurenemise protsent aastate lõikes on 3%.

Aselinnapea informeeris komisjoni, milliseid teetöid ja auguremonte linnas tehakse. OÜ Viamer Grupp on sõlmitud lepingud teekatte remondiks ja ka auguremondiks. Auguremondi tööde tähtaeg on 31.10.19. Linnavalitsus on firmale saatnud märgukirja, et nende töödega ei pruugita tähtajaks valmis jõuda.

Linnamajanduskomisjoni esimees Aleksandr Bõstrjak avaldas arvamust, et rannapromenaadi projekti realiseerimisel on vaja kindlasti koostada riskianalüüs, et vältida võimalikke ohtusid, hinnata tugevusi ja nõrkusi. Tuleb lahti kirjutada, kuidas hakkab kulgema sõidukite liiklemine, st materjali vedu, prügi äravedu objektilt, kuidas liiguvad suured veosed. Ta ütles, et seoses rasketranspordi liikumisega veetakse teedele palju mustust. Selle vältimiseks tuleb autosid pesta, milleks peab olema mobiilne pesemisjaam.

24. oktoobril toimunud arengukomisjoni koosolekul kuulati arhitekt-linnaplaneerija Anatoli Špakovs poolt ettevalmistatud informatsiooni hotelli omaniku soovist laiendada hotelli Krunk aadressil Kesk 23. Praegu soovib hotelli omanik rajada juurde 7-korruselise ja 40 m pikkuse tänapäevase hoone. Osa komisjoni liikmetest toetas arendaja mõtet, kuid avaldas arvamust, et senini on lähtutud seisukohast säilitada 40.-50. aastate linnaehituslik stiil ja rõhutada selle linnaosa ajaloolist ilmet.

Arengukomisjoni koosolekus kuulati Aleksei Stepanovi ettekannet Kesk tn rekonstrueerimisest. Riik eraldas projektipõhiselt linnale 817 000 eurot Kesk tn rekonstrueerimiseks alates tammist kuni Rumjantsevi tn. Tööd lükkuvad järgmisesse aastasse. Оn ettepanek pikendada rekonstrueerimist kuni spordikompleksi juurdesõiduteeni. Kui pikendada rekonstrueerimist, siis linn peaks leidma selleks raha. Komisjon otsustas toetada sellist ettepanekut.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.