« Tagasi

KOHTUMINE NARVA POLITSEIJAOSKONNA ESINDAJATEGA

Kolmapäeval, 30. oktoobril toimus Narva piiripunktis Sillamäe linnavalitsuse ja Narva politseijaoskonna esindajate plaanipärane kohtumine, kus räägiti elanikkonna kaitse korraldamisest linna territooriumil, turvalisuse tagamise meetmetest, koolikeskkonna turvalisusest, Sillamäe linna ja politsei koostööst korrakaitse ja avaliku korra tagamiseks. Narva piiripunkti juht Üllar Kustala viis läbi piiripunkti ekskursiooni ja tutvustas osalejatele piiripunkti tööd.

Kohtumisel räägiti Sillamäe linna videovalve tõhustamisest ja lisakaamerate paigaldamise vajadusest. Täna on Narva politseijaoskonnal võimalik jälgida linna paigaldatud kaamerate pilti reaalajas ja kasutada arhiivi. Videovalve on ette nähtud ka Sillamäe rannapromenaadi ehitusprojektiga ning promenaadi territooriumil on kavas paigaldada 8 uut valvekaamerat.

Narva politseijaoskonna noorsoopolitseinikke tunnustati hea koostöö eest. Noorsoopolitseinike, linnavalitsuse ja Sillamäe linna lasteasutuste vahel toimub regulaarne koostöö, sh ka erinevate ürituste korraldamisel, mille raames räägitakse lastele ohutuse ja turvalisuse teemadel.

Linnavalitsuse esindajate kohtumised politseiametnikega toimuvad regulaarselt kord kvartalis ning järgmine kokkusaamine on planeeritud novembri keskel Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektiga.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.