« Tagasi

Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord

Järgmise kalendriaasta toetuse taotlemise aluseks on taotlus, mis esitatakse linnavalitsusele elektrooniliselt jooksva aasta 1. novembriks.

 Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) põhikiri (esmataotlejal; korduvtaotlejal muudatuste korral);
 2) põhikirja sätestatud alusel kinnitatud järgmise aasta tegevuskava;
 3) loetelu jooksva kalendriaasta võistlustest ja spordiüritustest, kus spordiorganisatsioon on osalenud ja plaanib osaleda, viited osaletud võistluste tulemustest ja võistlusprotokollidest;
 4) kalenderplaan järgmise aasta võistlustest ja spordiüritustest;
 5) treeningrühmade loetelu ja treeneri nimi, kes rühmaga tegeleb;
 6) spordiorganisatsiooni juhi kinnitatud liikmete nimekiri, mis on koostatud lapsevanema või hooldaja digitaalallkirjastatud nõusolekute alusel;
 7) spordiorganisatsiooni juhi allkirjastatud õiend, kus on andmed iga treeneri kehtiva kutsetunnistuse kohta (sh viited Eesti spordiregistri andmetele);
 8) treeningute läbiviimise kava, kus on märgitud treeningrühmade tase, treener(id), aeg ja koht.

 Andekale sportlasele või meeskonnale toetuse taotluse aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsusele elektrooniliselt jooksva aasta 1. detsembriks.

 

Lisa informatsioon: Anton Dijev kultuuri ja spordi peaspetsialist,  anton.dijev@sillamae.ee,

tel 39 25 735

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.