« Tagasi

LINNAVOLIKOGU KOMISJONIDE AUGUSTIKUU KOOSOLEKUTE KOKKUVÕTE

Möödunud kuu linnavolikogu koosolekutel kuulati aselinnapea Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna 2019. aasta II lisaeelarvest. Komisjonide liikmed otsustasid toetada II lisaeelarve eelnõud ning suunata volikogule vastuvõtmiseks. Komisjonid tegid ettepanekud Sillamäe linna arengukavasse.

21. augustil toimus linnamajanduskomisjoni koosolek, kus kuulati linnamajandusosakonna poolt ettevalmistatud informatsiooni teetöödest. Komisjon soovitas linnavalitsusel korraldada riigihange Kesk tänava rekonstrueerimiseks täies mahus ja tehes rekonstrueerimistöid kahes järgus, osa sel aastal ning teised järgmisel. Koosolekul räägiti töödest, mis said tehtud Ameerika Saatkonna toel ning millised tehnosüsteemide rekonstrueerimise tööd ootavad ees. Linnavalitsus esitas komisjonile tutvumiseks jäätmehoolduseeskirja eelnõu ning linnapea kommenteeris Narva-Jõesuu Linnavalitsuse taotlust kaasrahastada 33.bussiliini.

Komisjon tegi järgmised ettepanekud linna arengukavasse:

 • võtta Kesk tänava remont kavasse 2020. aastal;
 • võtta jäätmejaama projekteerimine kavasse 2020. aastal;
 • vastavalt riigihanke tulemustele jaotada rannapromenaadi ehitamine 2020.-2021. aastale;
 • planeerida Pavlovi tänavalt mereni viiva turvalise nõlvaku ehitamine 2021.aastale;
 • soovitada linnavalitsusel suurendada linnavalitsuse töötajate töötasufondi vähemalt 10%;
 • linna staadioni rekonstrueerimine (kunstmurukattega väljak, staadioni väljak ja jooksurajad): 2020.aastaks võtta ette põhistaadioni projekteerimine. Kunstmurukattega jalgpalliväljaku osas jätkata läbirääkimisi jalgpalliliiduga.

27. augustil toimunud haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul kuulati haridus- ja kultuuriosakonna poolt ettevalmistatud informatsiooni koolide ja lasteaedade valmisolekust uueks õppeaastaks. Haridus- ja kultuurikomisjon otsustas nimetada Sillamäe linnavolikogu esindajaks ajutise komisjoni koosseisus Alevtina Jermakova. Komisjoni liikmete ettepanekud linna arengukavasse:

 • alustada järgmisel aastal Viru puiestee remonti;
 • rekonstrueerida linna staadion;
 • rekonstrueerida Kannuka kool;
 • koostada projekt kultuurikeskust ümbritsevale territooriumile, teha heakorrastus ja arendada territooriumi.

28. augustil õigusskomisjoni koosolekul kuulati arenguspetsialisti informatsiooni arengukava avalikust arutelust ning laekunud ettepanekutest. Komisjoni liikmed tegid järgmised ettepanekud linna arengukavasse:

 • võtta järgmise aasta tööde plaani Kesk tänava remont täies ulatuses;
 • muuta turvaliseks ja valgustada piki Tallinna maanteed kulgev jalgtee terviselinnakust Sputniku aiandusühistuni;
 • viia ellu jalgtee ehitusprojekt Tallinna maantee sillast kuni Sputniku aiandusühistuni;
 • spordikompleks Kalevi staadioni rekonstrueerimine kajastada eelarvestrateegias (kunstmurukattega jalgpalliväljak, staadion ja jooksurajad). Pidada läbirääkimis jalgpalliliiduga toetuse saamiseks.
 • alustada järgmisel aasta Viru puiestee rekonstrueerimist;
 • projekteerida ja rajada koerte jalutus- ja treeningväljak.

Sissetulnud kirjade punkti all arutati linnaelaniku kirja kõrvalkorterist kostuva valju muusika kohta. Komisjoni liikmed soovitasid avaldajal pöörduda politsei poole.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.