Rannapromenaadi eelprojekt

Rannapromenaad

Sillamäe linna- ja merepäevade avamisel andis Sillamäe Sadama nõukogu esimees Tiit Vähi Sillamäe Linnavalitsusele üle Sillamäe rannapromenaadi arhitektuurse eskiisi. Eskiis on koostatud linnavalitsuse poolt antud lähteülesande järgi ja eskiisi koostamist rahastas Sillamäe Sadam.

Tegemist on Sõtke ja Ivan Pavlovi tänava vahele jääva rannaribaga, mis on vaja korrastada, kuhu on vaja luua ligipääsud ja liikumiseks teed, puhkekohad, lõkkekohad, mänguväljakud, teha korda kaldakindlustused, luua ühendused reisiterminali ja kavandatava jahisadamaga.

Linn kavatseb projekti realiseerimiseks taotleda toetuseks Euroopa Liidu struktuurivahendeid. Taotluse esitamine toimub eeldatavasti 2017. aasta alguses.

Siseministri 18.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/41 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavade koostamise protseduurid" on kinnitatud selle meetme Ida-Virumaa tegevuskava ja Sillamäe rannapromenaadi rajamine on projektide pingereas 8. kohal. Samast meetmest rahastatakse ka Mere puiestee rekonstrueerimist.

Projekti ettevalmistamiseks ja toetuse taotlemiseks soovib Sillamäe Linnavalitsus 2016. aasta teha vajalikud uuringud ja koostada promenaadi rajamiseks ehitusprojekti.

Projekti materjalidega on võimalik tutvuda siin.