Linnavolikogu istung toimub19.12.2019 kell 16.00

Volikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses II korruse saalis.
 

Päevakord:

1.  Sillamäe linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine

Protokolliline otsus

 http://www.sillamae.ee/475

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

2. Sillamäe linna 2019.aasta IV lisaeelarve

Lisad

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

3. Sillamäe linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

Seletuskiri

 www.sillamae.ee

Ettekandjad aselinnapea Aleksei Stepanov ja AS Sillamäe Veevärk direktor Viktor Rodkin

4. Projekti „Veski ja Ranna tänavate renoveerimine" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapp" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

6. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants