Linnavolikogu istung 31.01.2019 kell 16.00

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub 31. jaanuaril 2019.a kell 16.00 Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis.

Algus: 16:00                                                                                     31. jaanuar 2019

  1. Sillamäe linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Vene

Lisad 1,2,3

Ettekandja: aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja: linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

  1. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Lisa 1

Lisa 2

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

  1. Sillamäe Linnavolikogu 26. märtsi 2013. a määruse nr 95 „Sillamäe Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

  1. Sillamäe Linnavolikogu 12. novembri 2013. a määruse nr 1 „Sillamäe Linnavolikogu esimehele ja Sillamäe Linnavalitsuse liikmetele ning linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise kord" muutmine

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

  1. Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine

Ettepanek

Ettekandja linnasekretär Andrei Ionov

  1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine, rannavalve teenus

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2017. a määruse nr 71„Laste Hoolekande Asutuse Lootus põhimäärus" muutmine

Seletuskiri

Ettekandja sotsiaalhooldekande osakonna juhataja Tatjana Bolšakova