Hanked 2018.a

Nimetus

Avaldatud

Pakkumuste
esitamise kuupäev

Seisund

Hanketeade

Hankedokumendid/
lisad

Küsimused/
selgitused

Tulemus

Valgusjuhtimispuldi ostmine 19.03.2018 5.04.2018 9.00 algatatud Teade Dokumendid    

Amortiseerunud toodete taastamine

12.03.2018 19.03.2018 11.00 algatatud Teade      
Kinnisasja eksperthinnangu tellimine 2.03.2018 9.03.2018 9.00 algatatud Teade ja HD Lisa 1 - pakkumuse vorm    
Sillamäe Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks tehnosüsteemide muutmise projekteerimis- ja ehitustööd 2.03.2018 14.03.2018 14.00 algatatud  

Hange viiakse läbi elektroonilise hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/. Hanke viitenumber: 195080

   

Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks ehitustööd koos projekteerimisega

2.03.2018 15.03.2018 14.00 algatatud   Hange viiakse läbi elektroonilise hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/. Hanke viitenumber: 195071    
Kergliiklustee ehitamine 23.02.2018 23.03.2018 9.00 algatatud Teade

Hanke viitenumber  195243 

   
Põrandakatte lakki uuendamine spordisaalides 27.02.2018 29.03.2018 12.00 algatatud Teade Dokumendid    
Ventilatsioonikanalite puhastamine 23.02.2018 29.03.2018 12.00 algatatud Teade

Dokumendid

Lisad

   

Vanade ventilatsioonitorustiku demonteerimine

19.02.2018 29.03.2018 13.00 algatatud Teade Dokumendid    
Ravimite ostmine Sillamäe Laste Hoolekande Asutusele Lootus 15.02.2018 1.03.2018 14.00 algatatud Teade Dokumendid    
Sillamäe turismivoldiku kujundamine ja trükkimine 15.02.2018 26.02.2018 10.00 lõppenud Teade

Dokumendid

Hanke viitenumber: 194745

  Tulemus
Saunaruumide viimistlemine (Spordikompleksis Kalev) 14.02.2018 29.03.2018 12.00 algatatud Teade

Dokumendid

Ruumide plaan

   

Sillamäe linna omandis ja valduses olevate hoonete kindlustamine 2018.a

8.02.2018 16.02.2018 9.00 lõppenud Teade Dokumendid   Tulemus
Ravimite ostmine Sillamäe Laste Hoolekande Asutusele Lootus 24.01.2018 12.02.2018 14.00 algatatud Teade Dokumendid    
Ekspertarvamus 19.01.2018 23.01.2018 13.00 algatatud Teade Dokumendid    
Ekspertarvamus 5.01.2018

9.01.2018

9.00

lõppenud Teade Dokumendid   lõppenud RHS § 73 lõike 3 punkti 5 alusel