Eelarve 2019

21.11.19

Sillamäe linna eelarve  2019 (määrus nr 28) 

Sillamäe linna 2019. aasta eelarve Lisa 1

Seletuskiri (eesti keeles)

Seletuskiri (vene keeles)

Lühiülevaade Sillamäe linna 2019. aasta eelarvest

Sillamäe linna 2019. aasta I lisaeelarve (määrus 34)

Lisa määrusele nr 34

Seletuskiri

Sillamäe linna 2019. aasta II lisaeelarve (määrus nr 43)

Lisa määrusele nr 43

Seletuskiri

 

 

 

ALAEELARVED

Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 98)

Lisa  korraldusele nr 98

Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 113)

Lisa korraldusele nr 113

Sillamäe Linnavalitsuse ja Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 124)

Lisa korraldusele nr 124

Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutusealaeelarve kinnitamine 2019. aastaks

Lisa korraldusele nr 136

Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutusealaeelarve kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 245)

Lisa korraldusele nr 245

Sillamäe Linnavalitsuse alaeelarve kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 290)

Lisa korraldusele nr 290

Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse alaeelarve kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 273)

Lisa korraldusele nr 273

Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse alaeelarve kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 329)

Lisa korraldusele nr 329

Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse alaeelarve kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 459)

Lisa korraldusele nr 459

Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 473)

Lisa korraldusele nr 473

Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 483)

Lisa korraldusele nr 483