Uudiste arhiiv

« Tagasi

Sillamäe linn esitas taotluse Rannapromenaadi rajamise finantseerimiseks

10. aprillil esitas Sillamäe linnavalitsus taotluse Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise programmi (PKT), et finantseerida rannapromenaadi rajamist. Ka sellest programmist finantseeritakse Mere puiestee rekonstrueerimist. Rannapromenaadi rajamine on teine ja viimane projekt, millest saab Sillamäe taotleda PKT programmist. Projekti kogumaksumus on ca 3,3 mln eurot ja linna omafinantseering on 15% mis on 500 tuhat eurot.

Rajatav rannapromenaad kasutab piirkonna turismipotentsiaali ning ühendab reisija jahisadamat kesklinnaga ning moodustab rekonstrueeritud Mere puiesteega ühtse terviku. Sillamäe linna rannaala kujuneb oluliseks arengutsooniks, maakonna mereväravaks ja atraktiivseks puhkealaks, mis soodustab teenindussektori arendamist. Rannapromenaadiga kaasneb ca 1000 meetrise mereranna lõigu väljaarendamine. Rajatav promenaad iseloomustab Sillamäed kui merelinna, ühtlasi rõhutades selle ajaloolist eripära.

EAS teeb otsuse projekti kohta augustiks. Projekti realiseerimine on kavas 2018-2021 aastatele.

Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakond tänab kõiki oma partnereid, kes panustasid projekti esitamisele: Narva Arendus- ja Ökonoomika Amet, Ida-Viru Maavalitsus, arhitektid büroos Alver Arhitektid, EAS konsultandid, BDA Consulting, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Ida-Viru turismiklaster, Sillamäe Sadam ja selle terminalid DBT ja EuroChem, Westaqua Invest, Silinkor OÜ, Sillamäe linnavolikogu liikmed ja kõik Sillamäe linnavalitsuse spetsialistid.

Rannapromenaadi eelprojektiga saab tutvuda Sillamäe linna kodulehel http://www.sillamae.ee/et/rannapromenaad