Linna asutused taastavad järk-järgult tavapärase töö

Seoses eriolukorra lõppemisega, lõppevad riigi poolt seatud piirangud. Kindlasti rakendatakse mõningaid piiranguid ka pärast eriolukorra lõppemist ning inimestel tuleb ka endil olla ettevaatlik ja pidada meeles, et viirus pole täielikult kadunud. Seepärast taastavad linna asutused oma töö järk-järgult, lähtudes ettevaatlikkuse printsiibist.

Koolid

Alates 18. maist algab koolidel üleminekuaeg, kus jätkub kaugõpe, kuid on lubatud kontakttunnid üks-ühele või gruppides kuni 10 inimest. Keda kooli kutsutakse, teatavad õpilastele ja lapsevanematele vahetult koolid. Koolides rakendatakse vajalikke meetmeid nakkuse ohu vältimiseks. Toitlustamist jätkatakse toidupakkide jagamisega. Koolide lõpupeod kavandatakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendile, st lõpetajad saavad tunnistuse, aga lõpupidu tuleb pidada mõningaste piirangutega.

Lasteaiad

Alates 18. maist jätkub lasteaedade tavapärane töö, kuid ohutuse tagamiseks järgitakse Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendit. See peaks olema lapsevanematele juba harjumuspärane ja arvestades hooajaga ka mitte väga keeruline, et lapsevanemad hoonesse ei sisene ja õpetajad tulevad lapsele vastu ja saadavad nad õue. Ka hoones rakendatakse erinevaid ettevaatusabinõusid, sh koristus, õhutus, isikukaitsevahendid – kellele need on ette nähtud jm. Huvitegevus, Beebikool ja basseinid alustavad 1. septembrist. Lasteaia lõpupeod toimuvad, kuid täpsustatakse nende formaat ja vajalikud ohutusnõuded.

Hoolekandeasutused ja haiglad

Hoolekandeasutustes tagatakse külastuskeelu järgimine kuni selle kehtetuks tunnistamiseni ja rakendatakse Terviseameti soovitusi. Alates 18. maist taaskäivitub elanike vastuvõtt Hoolekandeasutuse Sügis põhiosakonnas. Päevakeskuste tegevus jätkub 1. juunist. Päevakeskuse üritused, kohtumised, loengud jne toimuvad alates 1. septembrist (grupi suurus kuni 10 inimest). Kodu-, tugiisikuteenuse osutamisel,  kodukülastustel ja riskirühma kuuluvate isikute vahetul vastuvõtul kasutatakse isikukaitsevahendid. Lisainfot saab hoolekandeasutusest Sügis, Laste Hoolekandeasutusest Sügis ning sihtasutuselt Sillamäe Haigla.

Huviharidus ja huvitegevus

Sillamäe Kultuurikeskus, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei, Sillamäe Muusikakool ja noortekeskused on avatud ja jätkub tavapärane töö. Rühmas ei tohi olla rohkem kui 10 õpilast. Õpilased ja vanemad on vabastatud ringitasu ja õppetasu kohustusest õppeaasta lõpuni (korraldus puudutab linnavalitsuse hallatavaid asutusi Sillamäe Kultuurikeskus, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei, Sillamäe Muusikakool, Sillamäe Raamatukogu ja Sillamäe Muuseum).

Laste suvelaageri kavandamiseks oodatakse ära Vabariigi Valitsuse juhendid.

Sport

Alates 2. maist on võimalik sportimiseks kasutada spordikompleksi välirajatisi, järgides teatud piiranguid. Alates 18. maist on võimalik kasutada ka spordikeskuse hoonet. Ujula ja saun avatakse külastajatele alates 1. septembrist.

Raamatukogu ja muuseum

Raamatukogu ja muuseum on avatud. Külastajatel tuleb järgida ohutusnõudeid. Raamatukogu külastajal on kohustus käsi desinfitseerida enne ja pärast väljaannete ning arvuti kasutamist. Internetiarvuti kasutamine toimub eelregistreerimisel ja maksimaalselt 15 minutit. Eelregistreerimine Viru raamatukogus tel 39 74165 / e-post slib@hot.ee, Kalda raamatukogus tel 39 74138 / e-post krk.slib@gmail.com . Raamatukogu tagab internetiarviti kasutajale võimalused desinfitseerida enne kasutust avalikud interneti arvutid, töövahendid (arvuti ekraan, klaviatuur, hiir) ja teised pinnad.

Linnavalitsus

Alates 18. mais jätkab linnavalitsus tavalises töörežiimis. Piiratakse külastajate viibimist hoones. Võimalusel palume taotlused esitada elektrooniliselt: linnavalitsus@sillamae.ee. Kõik toimingud, mis nõuavad isiklikku vastuvõttu, saab teha, nagu ka eriolukorra ajal (linnavalitsuse hoones on tagatud vajaliku distantsi hoidmise nõue, vastuvõtukohtade desinfitseerimine). Toimingud, milleks on vaja isiklikult kohale tulla, palume eelnevalt kokku leppida. Maikuus toimuvad linnavalitsuse istungid videokonverentsina.

Avalikud üritused

Linna korraldatavad avalikud üritused toimuvad alates 1. septembrist. Muud avalikud üritused toimuvad kooskõlas Vabariigi Valitsuse piirangutega.

Hoidke enda ja teiste tervist – järgige hügieeninõudeid ja püsige terved!

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.