Ohtlike jäätmete kogumine

Mida peab teadma ohtlikest jäätmetest?

Ohtlikud jäätmed on oma olemuselt kahjulikud keskkonnale ja inimese tervisele ning vajavad eri käitlust. Ohtlikud või toksilised ained on alati prombleemsed. Tootjad peavad märgistama ohtlikke ja toksilisi aineid sisaldavad tooted vastavate sümboolitega.

Kui leiate tootelt või selle pakendilt taolise märke, on toote jäätmetena ohtlik. Samal ajal ei ole kõik ohtlikud tooted ja kaubad märgistatud erimärgistusega. Parimaks ohtlike jäätmete kogumise taaraks on vastavate toodete originaalpakendid. Erinevaid ohtlike jäätmed ei tohi segada omavahel ja teiste jäätmete kogumise taaraks on vastavate toodete originaalpakendid.

Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi segada omavahel ja teiste jäätmete või ainetega.

 

Toimetage ohtlikud jäätmed linna ohtlikke jäätmete vastuvõttupunkti: aadressill Tolstoi tn Sõtke tn ristmiku parkla territoorium. Tööaeg: kolmapäev, pühapäev kellast 11.00 kuni 14.00 (tel 58 001 170, 58 044 424).

Ohtlikke jäätmeid võetakse elanikelt vastu tasuta.

 

Vastu võetakse telereid, külmkappe, akusid, elektriseadmeid, elektroonikat, ravimeid, kemikaale, värve, elavhõbedat sisaldavaid seadmeid, ohtlike jäätmete pakendeid, õlijääke ja teisi ohtlike jäätmeid.

 

Sillamäel viiakse perioodilidelt läbi ohtlike jäätmete kogumiskampaaniad, kus elanikud saavad ohtlikud jäätmed ära anda otse korterist.  Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omava firma eriauto sõidab jäätmete kokkukogumiseks vastavalt tellimustele. Jäätmeid viiakse puuetega inimeste korteritest välja TASUTA.

 

Tellimused jäätmete kogumiseks tuleb esitada linnavalitsusse aadressil Kesk 27, ruum 110 või telefonil 392 5731. Märkige jäätmete liigid, kogus, aadress, telefon ja kooskõlastage Teie jaoks sobiv aeg.

Vanapaberi kogumine

Sillamäe Linnavalitsus ja Ekovir OÜ teavitavad Teid, et vanapaberi kogumine Sillamäe linnas toimub iga kuu viimase nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval. Vedu toimub igal marsruudil õhtuse graafiku alusel. Paberijäätmeid tuleb laadida marsruudil sõitvale lisaautole.

 

Iga kuu viimane nädal (prügiveoautode õhtuse liikumisgraafiku alusel):

Esmaspäev - marsruudil nr. 1

Teisipäev - marsruudil nr. 2

Kolmapäev - marsruudil nr. 3

 

Marsruudi number, millel asub Teie maja on välja toodud Sillamäe linna jäätmekäitlus juhendis, millega saab tutvuda Sillamäe linna kodulehel (sillamae.ee: Linnamajandus ja keskkonnakaitse).

 

Lugupeetud linnaelanikud, palun ärge visake vanapaberit olmejäätmeid koguvasse veokisse!

 

Sillamäe linna asutused ja ettevõtted peavad oma soovist vanapaberit üle anda teavitama Ekovir OÜ-d e-postil: ileanasmirnova@mail.ru või klienditeeninduse telefonil: 5292649.