Algatatud detailplaneeringud

Sillamäel Tallinna mnt 1/3 ja 1/4, Tallinna mnt 3/7 ja Tööstuse 8 vahelise maa-ala detailplaneering

Üldandmed

Planeeringu algatajad ja koostamisest huvitatud isikud: Osaühing EVAIL OIL
Planeeritava maa-ala omanikud: Reformimata riigimaa

 

Algatamine

Joonised ja seletuskiri 2016

Vastuvõtmine

Kehtestamine