« Tagasi

Eluruumide võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab välja asustamata eluruumide võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel:

 • korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Gagarini tn 5 korter nr 8, kahetoaline, üldpind 39,4 m² (registriosa nr 3078108, katastritunnus 73501:012:0031) alghind on 5 616 eurot (01.03.2022. a seisuga võlad puuduvad);
 • korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Kesk tn 9 korter nr 37, ühetoaline, üldpind 21,2 m² (registriosa nr 2857808, katastritunnus 73501:010:0014), alghind on 3 152 eurot (01.03.2022. a seisuga võlad puuduvad);
 • korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Ranna tn 37 korter nr 32, ühetoaline, üldpind 31,9 m² (registriosa nr 3014008, katastritunnus 73501:011:0015), alghind on 4 544 eurot (01.03.2022. a seisuga võlad puuduvad);
 • korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Kesk tn 9 korter nr 99, ühetoaline, üldpind 29,6 m² (registriosa nr 2864008, katastritunnus 73501:010:0014) alghind on 4 400 eurot (01.03.2022. a seisuga võlad puuduvad).

Alghind ei sisalda võlgnevust.

Asustamata eluruumid võõrandatakse eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseadmete tehnilisest seisukorrast.

 

Eluruumide võõrandamise põhitingimused:

 • müügihind tasutakse ainult rahas enne müügilepingu allakirjutamist või eluasemelaenu võtmise puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel, järelmaksu ei rakendata;
 • ostjal on kohustus tasuda ostetaval korteriomandil lasuvad võlad;
 • müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.
 • osavõtutasu suurus – 32 eurot iga korteriomandi kohta (ei tagastata);
 • tagatisraha suurus – 10% iga müügiobjekti müügihinna algsuurusest;
 • iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühe või mitme müügiobjekti kohta. Kui pakkumus esitatakse mitme müügiobjekti kohta, tuleb pakkumuses ära näidata hind iga müügiobjekti kohta eraldi ning iga müügiobjekti kohta tuleb tasuda osavõtutasu ja tagatisraha. Enampakkumise võitja selgitatakse iga müügiobjekti kohta eraldi kõrgeima pakutud hinna alusel.

 

Kirjalik enampakkumine toimub 16. mail 2022.a kell 11:00 Sillamäe Linnavalitsuse hoones aadressil Kesk tn 27.

 

Pakkumine tuleb esitada 16. maiks 2022. a kell 10:55 Sillamäe Linnavalitsusele postiga aadressile: Kesk tn 27, Sillamäe linn 40231 või e-postiga linnavalitsus@sillamae.ee. Pakkumisel peab olema märgusõna asustamata eluruumide võõrandamine" kandvas kinnisesümbrikus.

 

Pakkumises peavad sisalduma:

 1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 3. dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
 5. pakkumise esitaja allkiri;
 6. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Osavõtjatel tuleb lisada pakkumisele järgmised dokumendid:

 1. isikut tõendava dokumenti koopia, juriidilistel isikutel – Äriregistri kaardi koopia;
 2. maksekorralduste koopiad, mis kinnitavad osavõtutasu ja tagatisraha ülekandmist Sillamäe Linnavalitsuse arveldusarvele EE772200001120046943 Swedbank või arveldusarvele EE051010552021647003 SEB pangas.

Tagatisraha arvestatakse korteri müügihinna hulka. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast Sillamäe Linnavalitsuse poolt enampakkumise tulemuste kinnitamist.

 

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab linnavalitsus enampakkumismenetluse lõppenuks.

 

Info tel 39 25 712

 

Müügiobjekti ülevaatuseks palume pöörduda AS MEKE SILLAMÄE, Ranna 3 või
tel 39 71 279.