Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Nord Gas AS Sillamäe LPG terminali asukohavaliku keskkonnamõju hindamine

  • Teade

Keskkonnamõjuhindamise algatamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et lähtudes Nord Gas  AS  31. jaanuari 2008. a esitatud taotlusest, on algatatud keskkonnamõju hindamine Sillamäele Kesk tn 2d ja Kesk tn 2H vedelgaasi ümberlaadimisterminali (propaan, butaan) ehitamiseks. Arendaja on Nord Gas AS (kontaktisik OÜ E-Konsult, Laki 12A, 10621 Tallinn). Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus.

AS-l Nord Gas on plaanis rajada vedelgaasi ümberlaadimisterminal sooviga korraldada vedelgaasi transiiti.

Terminaalis planeeritakse aastas laadida 700 000 - 800 000 tonni vedelgaasi. Kavandatavast käibest 15 % moodustab propaan, 25% butaan ja 60% propaani - butaani segu.

Terminaali planeeritav infrastruktuur koosneb 16 mahutiga (a' 300 m3) vahemahutipargist vedelgaasi mahalaadimiseks raudteetsisternidest, 4 mahutist (a' 25 000 m3) LPG ladustamiseks terminalis, paakvagunite tühjendamise 24  kohalisest estakaadist ja kaile viivatest torujuhtmetest, millede kaudu saab vedelgaasi laadida nii tankeritele kui ka vastu võtta meritsi. Terminal hakkab tööle kolmes vahetuses, seitse päeva nädalas.

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega tutvumine toimub Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731).

 

  • Teade 2

Keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et lähtudes Nord Gas  AS  5. märtsil 2008. a esitatud taotlusest ja Sillamäe sadamasse planeeritava vedelgaasi (LPG) ümberlaadimisterminali keskkonnamõju hindamise programmi projektist, on algatatud vedelgaasi ümberlaadimisterminali keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine. Arendaja on Nord Gas  AS  (kontaktisik OÜ E-Konsult). Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus.

AS-l Nord Gas on plaanis rajada vedelgaasi(LPG) ümberlaadimisterminal Sillamäe sadama  ala kinnistule Kesk tn 2D ja Kesk tn 2H.

Terminaalis planeeritakse aastas laadida 700 000 - 800 000 tonni vedelgaasi. Kavandatavast käibest 15 % moodustab propaan, 25% butaan ja 60% propaani - butaani segu.

Terminaali planeeritav infrastruktuur koosneb 16 mahutiga (a' 300 m3) vahemahutipargist vedelgaasi mahalaadimiseks raudteetsisternidest, 4 mahutist (a' 25 000 m3) LPG ladustamiseks terminalis, paakvagunite tühjendamise 24  kohalisest estakaadist ja kaile viivatest torujuhtmetest, millede kaudu saab vedelgaasi laadida nii tankeritele kui ka vastu võtta meritsi. Terminal töötab kolmes vahetuses, seitse päeva nädalas.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek toimub 24. märtsist 2008. a kuni 7. aprillini 2008. a Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinn, Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Aide Kaar, tel 655 0033). Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A, 10621 Tallinn.

Programmi avalik arutelu toimub 9. aprillil 2008. a kl 15.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 27, Sillamäe.

 

  • Teade 3

Sillamäe Linnavalitsus teatab Nord Gas AS Sillamäe LPG terminali asukohavaliku keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest.

Kavandatakse vedelgaasi ümberlaadimisterminali rajamist. Terminalis planeeritakse aastas käidelda 700 000 – 800 000 tonni veeldatud gaasi. Kavandatud käibest 15% moodustab propaan, 25% butaan ja 60% propaani-butaani segu. Alternatiividena on kaalutud terminali rajamist Sillamäe sadama ala kinnistule Kesk tn 2D ja Kesk tn 2H ning klindialusel rannal gaasikaist lääne pool merre täidetaval sadama maa-alal.

Arendaja on AS Nord Gas, kontaktisik OÜ E-Konsult. Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus, kontaktisik Vladimir Mirotvortsev.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek toimub 1. septembrist 2008. a kuni 14. septembrini 2008. a  Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, ruum 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja OÜ-s E-Konsult (Tallinn, Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Aide Kaar, tel 655 0033). Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A, 10621 Tallinn.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 15. septembril 2008 kell 14.00 Sillamäel Kesk 2.