Volikogu istung toimub 07.08.2020 kell 15.00

Toimumise koht Sillamäe Linnavalitsus Kesk 27 Sillamäe                                                                                                     

Päevakord:

  1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Volikogu istung toimub 31.03.2020 kell 16.00

Sillamäe Linnavolikogu

Istung toimub online-keskkonnas.

Algus: 16.00                                                                                       31. märts 2020

Päevakord:

  1. Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine, Vanalinna kool

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine VKG

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine VKG 2

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Vene

Lisa

Seletuskiri

Ettekandja sotsiaalhoolekandeosakonna juhataja Tatjana Bolšakova