Sillamäe Vanalinna Kooli ja Sillamäe Kannuka Kooli ümberkorraldamine

 

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikest 3, teatab Sillamäe Linnavalitsus, et

Sillamäe Linnavolikogu 28. veebruari 2023 otsusega nr  71 „Sillamäe Vanalinna Kooli ja Sillamäe Kannuka Kooli ümberkorraldamine"


otsustati liita Sillamäe Kannuka Kool (registrikood 75012038) Sillamäe Vanalinna Kooliga (registrikood 75012044) ja lõpetada Sillamäe Kannuka Kooli tegevus 31. augustist 2023.


Ümberkorraldamise tulemusel jääb alates 1. septembrist 2023.a. tegutsema Sillamäe Vanalinna Kool kahes õppekohas: Hariduse tn 6 ja Geoloogia tn 13.


Sillamäe Linnavolikogu 28.02.2023 otsus nr 71