« Tagasi

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab välja kinnistu võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel (Sputniku AÜ 946)

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab välja kinnistu võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel:

müügiobjekt: kinnistu (sh kinnistul asuv aiamaja) aadressil Sillamäe, Sputniku AÜ 946 (registriosa nr 3567808, katastritunnus 37501:013:0311, pindala 1 006 m2 ja aiamaja (ehitisregistri kood 120260057, ehitisealune pind 24,0 m2, sihtotstarve – elamumaa), alghind on 5 725 eurot (26.05.2023. a seisuga liikmemaksude võlad on 1 924,56 eurot).

Alghind ei sisalda võlgnevust.
Kinnistu võõrandatakse eelneva remondita, sõltumata aiamaja ja selle sisse seadmete tehnilisest seisukorrast.

Kinnistu võõrandamise põhitingimused:

  • müügihind tasutakse ainult rahas enne müügilepingu allakirjutamist või laenu võtmise puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel, järelmaksu ei rakendata;
  • ostjal on kohustus tasuda ostetaval korteriomandil lasuvad võlad;
  • müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.
  • osavõtutasu suurus – 32 eurot iga korteriomandi kohta (ei tagastata);
  • tagatisraha suurus – 10% iga müügiobjekti müügihinna algsuurusest;


Kirjalik enampakkumine toimub 2. oktoobril 2023. a kell 11:15 Sillamäe Linnavalitsuse hoones aadressil Kesk tn 27.

Pakkumine tuleb esitada 2. oktoobriks 2023. a kell 11:10 Sillamäe Linnavalitsusele postiga aadressile: Kesk tn 27, Sillamäe linn 40231 või e-postiga linnavalitsus@sillamae.ee. Pakkumisel peab olema märgusõna „kinnistu võõrandamine" kandvas kinnisesümbrikus.

Pakkumises peavad sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
5) pakkumise esitaja allkiri;
6) esindaja volitusi tõendav dokument.

Osavõtjatel tuleb lisada pakkumisele järgmised dokumendid:
1) isikut tõendava dokumenti koopia, juriidilistel isikutel – Äriregistri kaardi koopia;
2) maksekorralduste koopiad, mis kinnitavad osavõtutasu ja tagatisraha ülekandmist Sillamäe Linnavalitsuse arveldusarvele EE772200001120046943 Swedbank või arveldusarvele EE051010552021647003 SEB pangas.

Tagatisraha arvestatakse korteri müügihinna hulka. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast Sillamäe Linnavalitsuse poolt enampakkumise tulemuste kinnitamist.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab linnavalitsus enampakkumismenetluse lõppenuks.

Info tel 39 25 712
Müügiobjekti ülevaatuseks palume pöörduda tel 39 25 712.