« Tagasi

Sillamäe Linnavalitsus otsib oma meeskonda arhitekt-linnaplaneerijat

Teenistusülesanded:

 • Linna ruumilise arengu terviklik ja erinevaid osapooli kaasav planeerimine;
 • Linnaruumi üldise arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi organiseerimine;
 • Linna arhitektuuri- ja planeerimisalase töö (sh järelevalve) korraldamine;
 • Miljööväärtuste ja arhitektuurikujunduse põhiprintsiipide väljatöötamine ja järgimine;
 • Arhitektuuri- ja planeerimisalase tööga seotud asjaajamise korraldamine;
 • Linnakujunduse põhiprintsiipide väljatöötamine.


Arhitekt-linnaplaneerija ametijuhend on leitav veebilehelt:
https://www.sillamae.ee/ametnikud.

Nõuded kandidaadile:

 • Arhitektuurialane kõrgharidus. 
 • Soovitavalt varasem töökogemus samal ametialal vähemalt kolm aastat.
 • Riigi põhikorda, avalikku haldust ja avalikku teenistust ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus.
 • Oma teenistusülesannetega seotud õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • Eesti keele oskus keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ja vene keele oskus kõnes ja kirjas.
 • Esitlustehnika kasutamise oskus.
 • Tööks vajalike tehniliste vahendite, arvutiprogrammide (ArchiCad, MapInfo, Microstation, geoinfoprogrammid) ja andmebaaside kasutamise oskus.
 • Asjaajamisoskus, läbirääkimiste pidamise oskus.
 • Koostöö- ja meeskonnatöö oskus.
 • Väga hea kirjalik ja suuline väljendus- ja argumenteerimisoskus.
 • Väga hea suhtlemisoskus, sh oskus avalikkusega suhtlemiseks, otsustusvõime, kohusetundlikkus, ausus, täpsus, tähelepanelikkus, korrektne välimus, viisakus, tasakaalukus.
 • Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning kasutada aega efektiivselt.


Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • huvitavat ja arendavat tööd;
 • stabiilset tööd;
 • spordi- ja tervise edendamise toetust;
 • koolitusvõimalusi;
 • sõbralikke ja toetavaid kolleege.


Asukoht: Ida-Virumaa, Sillamäe, Kesk tn 27.
Vabade ametikohtade arv: 1
Tööaeg: täistööaeg.
Teenistussuhte kestus: tähtajatu.
Ametisse asumise aeg: kokkuleppel.

Kandideerimise info:

 • Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • CV;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • motivatsioonikiri (lisada palgasoov).


Dokumendid palume esitada hiljemalt 29. septembriks 2023. a Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile margarita.maiste@sillamae.ee märksõnaga "Arhitekt-linnaplaneerija".

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.