« Tagasi

Linnavolikogu istung 30.05.2023.a kell 16.00

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2023 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses 2. korruse saalis.


Päevakord:

1) Informatsioon hooldusreformi elluviimisest
Ettekandja SKA nõustamistalituse Ida piirkonna juht Heli Ferschel

2) Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035, arengustrateegia 2023-2035 tegevuskava 2023-2029 ja Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 heakskiitmine
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Seletuskiri
Ettekandjad arengunõunik Allen Allet, IVOL tegevjuht Meelis Kuusk

3) Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2017. a määruse nr 71 „Laste Hoolekande Asutuse Lootus põhimäärus" muutmine
Õiend
Ettekandja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tatjana Bolšakova
Kaasettekandja LHA Lootus juht Käthlin Kaurla-Veski


4) Sillamäe Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord" muutmine
Õiend
Ettekandja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tatjana Bolšakova

5) Riigihanke korraldamiseks loa andmine
Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov
Kaasettekandja LHA Lootus juht Käthlin Kaurla-Veski


6) Sillamäe linna arengukava eelnõu vastuvõtmine ja avalikustamine
Eelnõu
Lisa 4
Ettekandjad aselinnapea Aleksei Stepanov
Kaasettekandja arengunõunik Allen Allet


7) Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord
Õiend
Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

8) Sillamäe linna 2023. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
Lisad 1,2,3
Seletuskiri
Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Andrei Žoga


9) Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine
Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

10) Informatsioon Hariduse 23 ja Hariduse 25 hoonete kasutusest
Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

11) Mihhail Rumjantsevi tänava kohta
Ettekandja volikogu esimees Valeri Abramovitš

12) Volikogu arengukomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja arengukomisjoni esimees Igor Malõšev

13) Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja volikogu esimees Valeri Abramovitš