« Tagasi

2021. aasta algusest on Sillamäe linnas tehtud 94 trahvimaterjali

2021. aasta seisuga sai Sillamäel seaduserikkumiste eest trahvi 94 linnaelanikku, millest enamik on seotud parkimisreeglite ja olmejäätmete käitlemise reeglite rikkumisega.

Trahv parkimisreeglite rikkumise eest 40 euro ulatuses määrati autojuhtidele, kes parkisid oma sõiduauto kõnniteedele, muruplatsidele ja parkimisreeglitega vastuolus olevatesse kohtadesse. Reeglina ei ole see ainult juhtide vastutustundetus - sõiduautosid on rohkem, kui olemasolevaid vabu parkimiskohti.

Trahvisumma määrad on vahemikus 1 kuni 200 trahviühikut (üks trahviühik on 4 eurot), seega võib üksikisikule määrata trahvi 4 kuni 1200 eurot. Trahvide summa parkimisreeglite rikkumise eest jäi vahemikku 20–100 eurot.

Jäätmeseaduse §127 lõige 7 näeb ette vastutust keskkonnakaitsenõuete eiramise eest tootmis- ja tarbimisjäätmete kogumisel, transportimisel ja töötlemisel. Tuleb märkida, et seaduse järgi võib trahvisumma ulatuda 800 euroni.

Videokaamerate paigaldamine olmejäätmete konteinerite kõrvale on toonud palju kasu. Videojärelvalve olemasolu aitab vähendada olmejäätmete ebaseadusliku ladustamise.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.