Sillamäe Mere puiestee rekonstrueerimise ehitusprojekt

Projekt „Sillamäe linna ajaloolise keskuse merele avamine läbi Mere pst rekonstrueerimise"

2017. aastal rekonstrueerib Sillamäe linn ühe oma „pärlitest" ja kõige väärikamatest tänavatest – Mere puiestee.

Projekti eesmärk on tõsta kesklinna atraktiivsust nii külastus- kui ettevõtluskeskkonnana, mis ühtlasi soodustab väikeettevõtluse elavdamist Sillamäe vanalinnas, turismi arendamist ja kesklinna miljööväärtuse parandamist.

Tänu projektile avaneb Sillamäe elanikele ja külalistele täiesti uuenenud Mere puiestee koos laia allee, ajalooliste elementide, uute objektide ja mugava ligipääsuga merele. Linnaruumi atraktiivsemaks muutmine avardab võimalusi ala kasutamiseks võimalikult laiema kasutajaskonna poolt, soodustades läbi istumis-, mängu- ning jalutamiskohtade loomise ka ettevõtluse arengut.

Mere puiesteest saab põhitänav, mis ühendab rannapromenaadi, jahisadamat ja reisiterminali. See omakorda panustab Sillamäe ja Ida-Viru maakonna avamisse merele ja uutele külastajatele, kes saabuvad linna meritsi.

Projekti kogusumma on ligikaudu 1,5 mln eurot, millest 85% toetatakse Euroopa Liidu regionaalarengufondist.

 

 

Rekonstrueerimisprojekt:

Projekti uudised

« Tagasi

Sillamäe ajalooline keskus saab uue näo

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas 22. juuni 2016 otsusega nr 1.1-5.1/16/707 projekti „Sillamäe linna ajaloolise keskuse merele avamine läbi Mere pst rekonstrueerimise". Projekti kogumaksumus on 1 709 870,01 eurot, millest Sillamäe linna omafinantseering on vähemalt 256 480,52 ja toetus on kuni 1 453 389,49 eurot. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.01.2017 ja lõppkuupäev on 30.11.2017. Toetuse abil on kavas rekonstrueerida Sillamäe linnasüda ettevõtluseks atraktiivsemaks muutmiseks. Luuakse mitmefunktsionaalne maa-ala, mida saab aastaringselt igapäevase rekratsioonialana kasutada. Alal korrastatakse kogu teede võrk, lahendatakse haljastus, sadevesi ning rajatakse puhkealad, mänguväljak jne.