Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Vaivara tuuleelektrijaama ehitusloa taotluse keskkonnamõju hindamine

Vaivara Vallavalitsus teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lõikest 3 , et on valminud Roheline Elekter Aktsiaseltsi ehitusloa taotluse alusel algatatud kavandatava tuuleelektrijaama keskkonnamõju hindamise (KMH) programm.

Keskkonnamõju hindamise objektiks oleva kavandatava tegevuse eesmärk on püstitada tuuleelektrijaam asukohaga Mustanina küla Vaivara vald Ida-Virumaa. Tuuleelektrijaama maa-ala ligikaudne suurus on 1 965 ha. Tuuleelektrijaam koosneb 85-st tuulegeneraatorist tuulikute koguvõimsusega 255 MW, millest iga üksiku tuulegeneraatori võimsus on 3 MW, ühest 20/110/330 kV alajaamast, kolmest 20/110 kV alajaamast, elektriliinidest ja juurdepääsuteedest.

 

Kavandatava tegevuse arendaja on Roheline Elekter AS, Väike-Karja 12, 10140 Talinn, kontaktisik Andres Sõnajalg, tel +372 5035335, e-post: eestielekter@gmail.com.

 

Kavandatava tegevuse otsustaja on Vaivara vallavalitsus, Pargi tn 2, Sinimäe alevik, 40101, Vaivara vald, Ida-Virumaa, kontaktisik Helmi Kaljurand, Tel +372 392 9012, e-post: helmi.kaljurand@vaivara.ee.

 

KMH programmiga on võimalik tutvuda Vaivara vallamajas aadressil Pargi 2, Sinimäe alevik, 40101 Vaivara vald, Ida-Virumaa ning Vaivara valla veebilehel http://www.vaivara.eeEttepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kirjalikult Vaivara Vallavalitsuse aadressil Pargi 2, Sinimäe alevik, 40101, Vaivara vald, Ida-Virumaa või e-posti aadressil:vaivara@vaivara.ee kuni 06.09.2012 kaasaarvatud.

 

KMH programmi avalik arutelu toimub reedel 07.09.2012 kell algusega 11.00 Vaivara Vallamajas aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik.