Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Sillamäe prügila sulgemislahenduse keskkonnamõju hindamine

  • Teade

Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab Sillamäe prügila sulgemislahenduse keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ja arutelust.

Valminud on Sillamäe prügila sulgemislahenduse keskkonnamõju hindamise aruanne     (koostaja   AS Kommunaalprojekt,    juhtekspert  Rein Ets, litsents KMH0122, tel. 6115838, e-post rein.ets@kompro.ee)Tegevuse arendajaks on AS MEKE Sillamäe, aadress  Ranna 3, 40202 Sillamäe, kontaktisik Galina Burkova, tel 3972828, e-post asmeke@estpak.eejaSillamäe Linnavalitsus, aadress Kesk 27,40231 Sillamäe, kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 3925731, e-post mirotvortsev@sillamae.ee.

Sillamäe prügila (prügila kood 889506, asukoht: Vaivara küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa) peab olema 16.juuliks 2009. a suletud. Seoses töötlusterminali rajamisega Sillamäe prügila territooriumil,  kus OÜ Ecocleaner Sillamäe jäätmeloa ja lepingu alusel alustab olme- ja tavajäätmete biomehaanilist töötlemist DOME kaminaereerimise meetodil, eesmärgiga toota jäätmekütust ja metaani oksüdeerivaid baktereid sisaldavat rekultivatsioonimaterjali, tuleb KMH käigus hinnata:

·        Jäätmelademe ettevalmistamine jäätmetöötluse terminali rajamiseks

·        Prügilagaasi tekkimine ja kogumine

·        Kuidas toimub prügila katmine arvestades OÜ Ecocleaner Sillamäe tegevust ja prügila korrastamise lõplik tähtaeg.

 

KMH aruandega saab tutvuda tööpäeviti Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Pargi 15, 41537 Jõhvi või Grafovi 21, 20308 Narva, tel 3572617, e-post: marina.sevastjanova@ida-viru.envir.ee ja Sillamäe Linnavalitsuses aadressil: Kesk 27, Sillamäe kuni 14.03.2008. Lisaks on võimalik aruandega tutvuda Ida-Virumaa keskkonnateenistuse kodulehel www.envir.ee/idavirumaa ja Sillamäe Linnavalitsuse kodulehel www.sillamae.ee

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 17. märtsil 2008.a Sillamäe Linnavalitsuse väikeses saalis aadressil: Kesk 27, Sillamäe kell 15.00